Rådgivning indenfor sikring

Der er altid mange spørgsmål der melder sig, når man begynder at tale sikring og sikkerhed. Det kan være meget svært at gennemskue alle de forskellige tekniske løsninger, når man skal tage beslutning om, hvilken løsning, der er den rigtige. Her er det vigtigt, at man går grundigt til værks. Hvis problemet er, at man ikke har den fornødne tid, til at sætte sig ordentlig ind i tingene, kan man bruge en rådgiver til at tage sig af detaljerne. Skal man blot have opsat en alarm, er behovet for information ikke så nødvendig og man kan nøjes med at tage dialog med nogle forskellige installatører. Skal man derimod have opsat adgangskontrol, videoovervågning og alarm samtidig, vil den tekniske proces forekomme forvirrende for de fleste. Kommuner bruger i stor stil alarmer og videoovervågning men mangler ofte den sikringsmæssige indsigt i, hvad der skal anvendes og hvorfor. Dette er ASA Sikring ApS behjælpelige med, og sørger for at et udbud bliver håndteret professionelt.

Rådgivning indenfor:

Fremstilling af udbudsmateriale

Det kan være en kompliceret proces at udarbejde udbudsmateriale, hvis man ikke har prøvet det tidligere. Der er lov- og forsikringskrav til det udstyr, der skal opsættes. Der er indviklede økonomiske overvejelser, som eventuelle leverandører måske ikke formår at informere ordentligt om. ASA Sikring ApS har kendskab og forstår alle aspekter i processen.

Udførsel af udbudsrunder

Vi hjælper med at udføre udbudsrunder så intet bliver gemt eller glemt. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål til leverandørerne og forstår problemstillingen, da den er en fast del af vores daglige arbejde. Vi sørger for at tilbud indeholder alle svar og at intet er blevet glemt. ASA Sikring ApS følger processen hele vejen til valget af leverandører.

Opfølgning på implementering

Når leverandørerne er valgt, kan vi følge processen helt til døren og samtidig sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det aftalte. Vi har den tekniske indsigt i opgaverne, så vi kan tale med og forstå de problemstillinger som bliver præsenteret undervejs. Vi står til rådighed ved opsætning, så du er sikker på, at alt er, som det skal være.

Kontraktforhandlinger

Vi forstår at gennemskue kontrakter, så du ikke kommer til at betale for service som du ikke bruger eller har brug for. Kontrakter kan være ugennemsigtige, og her sørger vi for at synliggøre eventuelle faldgrubber. Kontrakter skal ajourføres og gennemgås jævnligt, også her har ASA Sikring ApS stor erfaring.

Kontrol af sikkerhedssystemer

Er anlæggene opsat, kan ASA sikring ApS kontrollere, at alt er funktionsdygtigt. Fra tid til anden sker det, at systemer mister sikkerheden, fordi brugen af faciliteterne ændrer sig. Personalet oparbejder nye vaner, som måske divergerer med den opsatte sikkerhed, så der er behov for ændring på systemerne. Her har vi stor erfaring og kan kontrollere, om der skal gøres noget for at alt er, som du ønsker.

Løbende kontrol af ydelser fra serviceudbydere

Kunder binder sig normalt op på ydelser hos leverandører, som skal servicere dem, men service er ikke en statisk ydelse. Produkter og priser ændrer sig løbende. ASA Sikring ApS følger løbende med i udviklingen og udviklingen i serviceydelser, der tilbydes i branchen. Vi er i stand til at hjælpe med at sikre, at kunderne får og betaler for det de skal bruge, hverken mere eller mindre.

Sikkerhed lederfunktion

I dag er det kun store virksomheder der ansætter sikkerhedsledere til at varetage områderne sikkerhed og sikring. Mindre virksomheder har ikke brug for en fuldtidsansat til denne opgave. ASA Sikring ApS kan levere, når der er brug for det, så udgifterne på denne måde holdes ned. Normalt kan medarbejderne varetage opgaver efter en instruktion og ASA Sikring ApS checker løbende, at tingene sikkerhedsmæssigt fungerer optimalt.

ASA Sikring ApS er din totalpartner på alle områder af sikkerhed og sikring

Rådgivning kan være aktuel hvis I:

  • har nogle krav fra jeres forsikringsselskab, I skal opfylde
  • synes at jeres eksisterende aftaler trænger til at blive gennemgået
  • ønsker besparelser på sikringsområdet
  • ønsker at få undersøgt og gennemgået jeres sikringssystemer og sikkerhedspolitikker
  • skal have en sikringsydelse i udbud
  • skal have indarbejdet nye sikkerhedsrutiner
  • ønsker at få optimeret jeres eksisterende sikkerhedssystemer