Her er nogle nyttige link som der kan bruges til at søge informationer om sikkerhed.

Justitsministerens nye inbrudspakke kan læses og downloades via dette link:
www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Indbrudspakke.pdf

Det kriminal præventive råd og F & P har lavet en hjemmeside som forklare en masse om alarmer og sikring.
www.stopindbrud.dk

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark.
www.fpsikring.dk

Det kriminal præventive råds hjemmeside.
www.crimprev.dk

Sikkerhedsbranchen er sikringsselskabernes brancheforening.
www.sikkerhedsbranchen.dk

Her er en hjemmeside med en masse information om sikkerhed. Den er reklame finansieret og derfor ikke upartisk.
www.securityworldhotel.com/dk

Det største og eneste portal for vagt og sikkerhed. Her er en masse informationer indenfor vagter og deres ydelser.
http://www.vagtselskaber.info