Her er nogle nyttige link som der kan bruges til at søge informationer om sikkerhed.

Justitsministerens nye inbrudspakke kan læses og downloades via dette link:
www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Indbrudspakke.pdf

Det kriminal præventive råd og F & P har lavet en hjemmeside som forklare en masse om alarmer og sikring.
www.stopindbrud.dk

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark.
www.fpsikring.dk

Det kriminel præventive råds hjemmeside.
www.crimprev.dk